English Meaning of ఐ

Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the Telugu language with its free online services. English meaning of ఐ is as below...

: (p. 202) ai or అయి ai. [Tel.] past. part: of ఆగు. See అయి. మానై నిలిచెను he stood stock still, lit. he became a tree and stood. వచ్చే వాడనైయుంటిని I was about to come.


 


Write your word as a Telugu and click to search button for the meaning of english language. It's a very simple & easy. use & enjoy....


ఐతే
(p. 203) aitē aitē. [Tel. wrongly used for అయితే the conditional aorist of అగు] conj. If; should it be so, suppose it were so. But, As for, indeed: as నాకైతే తెలియదు I for my part do not know, lit. to me indeed it is unknown. చేను అయితే యిచ్చెనుగాని యిల్లు ఇయ్యలేదు he gave the field indeed but not the house. వాడయితే రాలేదు as for him, he did not come. పూర్వమయితే విన్నాను I heard so indeed formerly. వాడయితే తప్పు చేసినాడు కాని so far as he is concerned he is wrong.
ఐరేని
(p. 204) airēni airēni. [Tel. for అయిరేని] n. Painted vases used at weddings. అరివెణి or అరిమెనకుండలు. బచ్చెనపని చేసిన పెండ్లికుండలు.
ఐతిహ్యము
(p. 203) aitihyamu aitihyamu. [Skt.] n. Traditional teaching పారంపర్యముచేనగు ఉపదేశము.
ఐశ్వర్యము
(p. 204) aiśvaryamu aiṣvaryamu. [Skt. from ఈశ్వర] n. Riches, wealth, prosperity. కలిమి, సంపద. అష్టైశ్వర్యములు the eight super-natural perfections or attributes of the deity as summed up in this verse. అణిమామహిమాచైవ గరిమాలఘిమాతథా ప్రాప్తిః ప్రాకామ్యమీశత్వం వశిత్వంచాష్టభూతయః. That which is 1, fine as an atom, 2, of prodigious vastness, 3, of great weight, 4, light as ehter, 5, omnipotent, 6, free, 7, supreme, and 8, under control. ఐశ్వర్యవంతుడు aiṣvarya-vantuḍu. adj. An opulent or prosperous man.
ఐవచ్చు
(p. 204) aivaccu ai-vaṭṭsu. [Tel.] v. i. To be agreeable, or profitable. To prosper. To agree with one's health. అచ్చివచ్చు.
ఐద్దాయులు
(p. 203) aiddāyulu aid-dāyulu. [Tel. for అయిదుదాయులు] n. The 'five anvils:' i.e., the five trades, viz., those of a carpenter, a blacksmith, a goldsmith, a brasssmith, and a stonemason.
ఐన
(p. 203) aina aina. [Tel. for అయిన. relative p of అగు] p. p. 1. Being, existing. One who or which is or has become. యజమానుడైన రామయ్య Ramaya who was (his) master. Becoming, suitable, fit; అయిన గుణములు proper principles. అయిన దినము a fit day. అయిన వడ్డి the interest that accumulated. వాకయిన మనిషి my friend. As a conjunction it is thus used ఐన or అయినా or అయినను but though it were so, yet, వాడయినా వీడయినా be it that man or this, either one or the other. It is added to interrogatives as ఎక్కడ. &c., and it gives a strong emphasis as ఎక్కడనైనా wheresoever. ఎవ్వడయినా whosoever. ఎప్పుడయినా whenever. రెండుకోసులయినా at least two miles. ఎవ్వడైననేమి never mind who it was. It turns nouns into adjectives as సొగసైన pretty, having elegance. Else-where it is translated who is (and is added to adjective nouns, thus) కవి అయిన భీమన the poet Bhīmana. విద్వాంసుడైన కవి a poet who is a man of learning. Thus also in the plural ధనికులైన వర్తకులు merchants who are rich. ఐనను or ఐనప్పటికిన్ని although. but, అందుకు అయిన క్రమము the price of that. నాకైనను even to me మేనల్లుడైన అంతఃకరణవల్ల through the affection arising from his being a nephew. ఐనట్టయితే See ఐతే. మీది అయినట్టయితే should it be yours. ఐనప్పటికిన్ని conj. When it is so, even then, nevertheless, still, yet.
ఐరాజులు
(p. 204) airājulu ai-rājulu. [Tel.] n. A slang word for mice; as donkey for an ass.
ఐరావణము
(p. 204) airāvaṇamu or ఐరావతము airāvaṇamu. [Skt.] n. The name of the elephant on which Indra rides. ఐరావతి airāvati, n. The bolt of Indra. Lightning: forked lightning మెరుపు, కోలమెరుపు, విద్యుత్.
ఐక్యము
(p. 202) aikyamu āikyamu. [Skt. From ఏకము] n. Union, oneness, coalescence, unitedness ఏకీభావము.


[1] ఏకభాషా నిఘంటువు: ఇక్కడ ఒక భాషలోని పదం ఆ భాషలో వివరించబడుతుంది. తెలుగు నుండి తెలుగు, ఇంగ్లీష్ నుండి ఇంగ్లీష్ వంటివి. ఐ అనే పదం ఇంగ్లీష్ నుండి తెలుగు నిఘంటువుకి తీసుకోబడింది.

[2] ద్విభాషా నిఘంటువు: ఇక్కడ ఒక భాషలోని పదాలను మరొక భాషలో అర్థం చేసుకుంటారు. ఇంగ్లీష్ నుండి తెలుగు వరకు. మా వెబ్‌సైట్ ద్విభాషా నిఘంటువు. మీరు పదం ఐ కోసం వెతుకుతుంటే, ఐ అనే పదంతో పాటు కొన్ని వేల పదాల అర్థాన్ని ఇక్కడ మీరు కనుగొంటారు. మీకు కావలసిన పదాన్ని శోధించడానికి ప్రయత్నించండి.

[3] హిస్టారికల్ డిక్షనరీ: ఒక పదాన్ని మొదటిసారి కాయిన్ చేసినప్పుడు, మొదటి నాణేల సమయంలో దాని స్పెల్లింగ్ మరియు అర్థం ఏమిటి, దాని స్పెల్లింగ్, ఉచ్చారణ మరియు అర్థం ఎప్పుడు మారిపోయాయి మరియు డిక్షనరీలో వివరించిన విధంగా పదం యొక్క ప్రస్తుత రూపం మరియు అర్థం ఏమిటి , కాబట్టి E. చారిత్రక నిఘంటువు. ఉదా., ది షార్టర్ ఆక్స్‌ఫర్డ్ ఇంగ్లీష్ డిక్షనరీ. ఐ అనే పదం నుండి తీసుకోబడిన నిఘంటువు చారిత్రక నిఘంటువులో అనేక అర్థాలను కలిగి ఉంది. కానీ ది షార్టర్ ఆక్స్‌ఫర్డ్ ఇంగ్లీష్ డిక్షనరీ ఉత్తమమైనది.

[4] సబ్జెక్ట్ డిక్షనరీ: ఈ డిక్షనరీలో, ఏదైనా సబ్జెక్ట్‌కు సంబంధించిన ప్రతిదీ డిక్షనరీ ప్రకారం అమర్చబడి, వివరించబడింది. ఉదాహరణకు - డిక్షనరీ ఆఫ్ హిస్టరీ, డిక్షనరీ ఆఫ్ బోటనీ, డిక్షనరీ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్. ఐ తో పాటు, సబ్జెక్ట్ డిక్షనరీ నుండి అనేక పదాలను ఇక్కడ చూడవచ్చు. మార్కెట్లో అనేక నిఘంటువులు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
Random Fonts
Suguna Bangla Font
Suguna
Download
View Count : 85744
Mandali Bangla Font
Mandali
Download
View Count : 80405
Pothana-2000 Bangla Font
Pothana-2000
Download
View Count : 64560
Ponnala Bangla Font
Ponnala
Download
View Count : 58778
GIST-TLOT Atreya Bold Bangla Font
GIST-TLOT Atreya Bold
Download
View Count : 39915
GIST-TLOT Golkonda Bold Bangla Font
GIST-TLOT Golkonda Bold
Download
View Count : 38939
Ramabhadra Bangla Font
Ramabhadra
Download
View Count : 28726
Mallanna Bangla Font
Mallanna
Download
View Count : 28642

Please like, if you love this website
close