English Meaning of పాలసుడు

Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the Telugu language with its free online services. English meaning of పాలసుడు is as below...

పాలసుడు : (p. 745) pālasuḍu pālasuḍu. [Tel.] n. A wretch, a fool. పలువ, దుర్జనుడు. పాలసురాలు pālasu-r-ālu. n. The feminine of పాలసుడు.


 


Write your word as a Telugu and click to search button for the meaning of english language. It's a very simple & easy. use & enjoy....


పాప
(p. 739) pāpa pāpa. [Tel. from పాము.] adj. Of the serpent, serpentine. పాపరేడు the king of serpents, నాగరాజు. పాపపాన్పు a serpent bed, i.e., the great serpent on which Vishṇu reclines. R. i. 46. పాపజగము the serpent world, నాగలోకము. పాప౛న్నిగట్టు or పాప౛ందెమువేల్పు pāpa-ḍzannigaṭṭu. n. One who wears a serpent as his sacred thread, an epithet of Gaṇēsa, వినాయకుడు. పాపతూపు or పాపరమ్ము pāpa-tūpu. n. A serpent arrow, నాగాస్త్రము. పాపమీను pāpa-nānu. n. A serpent like fish. ఒక జాతిచేప. పాపమేపరి or పాపమేపుడు pāpa-mēpari. n. One who feeds on serpents, i.e., an eagle, గరుత్మంతుడు; or a peacock, నెమలి, పాపమేతపక్కి pāpa-mēta-pakki. n. The 'snake-eating bird,' i.e., an eagle. పాపరమ్ము pāpa-r-ammu. n. A serpent arrow. పాపరేలు pāpa-rēlu. n. A sort of fish.
పాటన
(p. 733) pāṭana pāṭana. [Tel.] n. Adornment. ఆలంకారము. Putting right, making right, righting. సంస్కారము. Regard, ఆదరణము.
పాకి
(p. 732) pāki , పాకీ, పాకివాడు or పాకిమనిషి pāki. [Tel.] n. A scavenger, commonly called at Madras a Tōṭi. పాకిది a Tōṭi woman.
పానసము
(p. 739) pānasamu pānasamu. [Tel.] n. A kitchen. వంటయిల్లు. Cookery, వంట. పానసపు బాడబులు Brahmin cooks, వంటబ్రాహ్మణులు, పానసపుది a kitchen maid, వంటలక్క. 'అమ్మహీపతి నీవెవ్వరివాడవని యడిగెనేని పాండవాగ్రజునకుం బానసంబు సేయుదు ననంగల వాడననిన విని.' M. IV. i. 78. పాపసిడు pānas-īḍu. n. A cook. పంటవాడు, స్వయంపాకి. M. IV. ii. 12 & i. 72.
పారావతము
(p. 742) pārāvatamu pārāvatamu. [Skt.] n. A dove or pigeon. పావురము.
పాపటము
(p. 739) pāpaṭamu or పాపనము pāpaṭamu. [Tel. from పాయు.] n. A harrow, or hoeing instrument. పాపటతోలు pāpaṭa-tōlu. v. n. To harrow. పాపడము pāpaḍamu. n. Harrowing. పైపాపడానకుకూలి the hire for harrowing.
పాకలము
(p. 732) pākalamu pākalamu. [Skt.] n. A fever in an elephant. ఏనుగులకు వచ్చు జ్వరము. పాకలపుటేనుగు an elephant that has fever. A. vi. 58. A horse, అశ్వము.
పాడె
(p. 736) pāḍe pāḍe. [Tel.] n. A bier, a funeral pile. శవవాహనము. పాడెకట్ట a wretch, villain; a fool, simpleton, booby. నీపాడెకట్ట perish thou.
పాశుపతము
(p. 749) pāśupatamu pāṣu-patamu. [Skt. from పశుపతి.] adj. Appertaining to Siva. పాశుపతమతము pāṣupata-matamu. n. A name of the Vira Saiva creed. పాశుపతము or పాశుపతాస్త్రము pāṣu-patamu. n. A sort of arrow. శైనాస్త్రము.
పాయలాకు
(p. 741) pāyalāku pāyal-āku. [Tel.] n. A plant used in medicine.


[1] ఏకభాషా నిఘంటువు: ఇక్కడ ఒక భాషలోని పదం ఆ భాషలో వివరించబడుతుంది. తెలుగు నుండి తెలుగు, ఇంగ్లీష్ నుండి ఇంగ్లీష్ వంటివి. పాలసుడు అనే పదం ఇంగ్లీష్ నుండి తెలుగు నిఘంటువుకి తీసుకోబడింది.

[2] ద్విభాషా నిఘంటువు: ఇక్కడ ఒక భాషలోని పదాలను మరొక భాషలో అర్థం చేసుకుంటారు. ఇంగ్లీష్ నుండి తెలుగు వరకు. మా వెబ్‌సైట్ ద్విభాషా నిఘంటువు. మీరు పదం పాలసుడు కోసం వెతుకుతుంటే, పాలసుడు అనే పదంతో పాటు కొన్ని వేల పదాల అర్థాన్ని ఇక్కడ మీరు కనుగొంటారు. మీకు కావలసిన పదాన్ని శోధించడానికి ప్రయత్నించండి.

[3] హిస్టారికల్ డిక్షనరీ: ఒక పదాన్ని మొదటిసారి కాయిన్ చేసినప్పుడు, మొదటి నాణేల సమయంలో దాని స్పెల్లింగ్ మరియు అర్థం ఏమిటి, దాని స్పెల్లింగ్, ఉచ్చారణ మరియు అర్థం ఎప్పుడు మారిపోయాయి మరియు డిక్షనరీలో వివరించిన విధంగా పదం యొక్క ప్రస్తుత రూపం మరియు అర్థం ఏమిటి , కాబట్టి E. చారిత్రక నిఘంటువు. ఉదా., ది షార్టర్ ఆక్స్‌ఫర్డ్ ఇంగ్లీష్ డిక్షనరీ. పాలసుడు అనే పదం నుండి తీసుకోబడిన నిఘంటువు చారిత్రక నిఘంటువులో అనేక అర్థాలను కలిగి ఉంది. కానీ ది షార్టర్ ఆక్స్‌ఫర్డ్ ఇంగ్లీష్ డిక్షనరీ ఉత్తమమైనది.

[4] సబ్జెక్ట్ డిక్షనరీ: ఈ డిక్షనరీలో, ఏదైనా సబ్జెక్ట్‌కు సంబంధించిన ప్రతిదీ డిక్షనరీ ప్రకారం అమర్చబడి, వివరించబడింది. ఉదాహరణకు - డిక్షనరీ ఆఫ్ హిస్టరీ, డిక్షనరీ ఆఫ్ బోటనీ, డిక్షనరీ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్. పాలసుడు తో పాటు, సబ్జెక్ట్ డిక్షనరీ నుండి అనేక పదాలను ఇక్కడ చూడవచ్చు. మార్కెట్లో అనేక నిఘంటువులు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
Random Fonts
Mandali Bangla Font
Mandali
Download
View Count : 57233
Suguna Bangla Font
Suguna
Download
View Count : 48793
Pothana-2000 Bangla Font
Pothana-2000
Download
View Count : 44980
Ponnala Bangla Font
Ponnala
Download
View Count : 36069
GIST-TLOT Atreya Bold Bangla Font
GIST-TLOT Atreya Bold
Download
View Count : 30701
GIST-TLOT Golkonda Bold Bangla Font
GIST-TLOT Golkonda Bold
Download
View Count : 25240
Ramabhadra Bangla Font
Ramabhadra
Download
View Count : 22869
NTR Bangla Font
NTR
Download
View Count : 22446

Please like, if you love this website